Projekty wdrożeniowe

Lean Management to ciągłe doskonalenie się i eliminacja marnotrawstwa. Zgodnie z koncepcją Lean Management istnieje 7 rodzajów marnotrawstwa. Pomagamy klientom je wyeliminować.

Więcej

  

Audyt organizacyjny 

Kompleksowy system audytu operacyjnego został opracowany przez HBC w celu wspierania długofalowego rozwoju organizacji i umożliwienia skwantyfikowanej, porównawczej oceny rozwoju organizacyjnego

Więcej

Szkolenia

Oferta szkoleniowa BDO HBC BI bazuje na szerokiej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, które każdego dnia budujemy w trakcie realizowanych projektów doradczych.

Więcej