NEAPCO

Neapco

Realizacja cyklu warsztatów optymalizacji strumienia wartości, których głównym celem było podniesienie kluczowych wskaźników efektywności spółki.

HBC_Referencja_Neapco