Sunreef Yachts

Poprawa efektywności działań spółki przy pracach produkcyjnych, uwzględniając jednocześnie planowany wzrost liczby jednostek budowlanych.

referencje-sunreef