Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.( Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną