HBC Mapa

 

Rynek 39-40,

50-102 Wrocław

HBC Phone

+48 606 461 800

HBC Phone

Dane rejestrowe:

1. Siedziba: Rynek 39-40, 50-102 Wrocław

2. NIP: 897-16-79-949

3. REGON: 932886054

4. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer Identyfikacyjny KRS 0000155637

5. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 76.000, wpłacona w całości