Lean Management

Nasze usługi polegają na zarządzaniu zmianą. Zmieniamy organizację i jej system motywacyjny, by realizowała postawione cele. Restrukturyzujemy całe przedsiębiorstwa lub wybrane obszary. Nasze rozwiązania bazują na Lean Management i są dostosowane do potrzeb klienta. Każdy z naszych projektów oparty jest o wskaźniki definiujące wymierne korzyści dla naszych klientów.

 

 • Promujemy i skutecznie wprowadzamy schemat działania: audyt-plan-wdrożenie-audyt-plan-wdrożenie oparty na założeniach PDCA (Plan-Do-Check-Act).
 • Jeśli klient potrzebuje – pełnimy funkcje zarządcze w ramach Interim Management.
 • Nasze wdrożenia są połączone z szerokim programem szkoleń.

 

Model współpracy z nami opiera się na trzech filarach:

Idea – czyli wykorzystanie rozwiązań opartych na najskuteczniejszych koncepcjach zarządzania, wynikających z doświadczeń różnych branż, dostosowanych do potrzeb klientów i opracowanych wspólnie z nimi.

Wdrożenie – czyli skuteczne i sprawne wdrożenie rozwiązań. Nie tylko mówimy, że coś należy wykonać, ale aktywnie uczestniczymy we wprowadzeniu zmian w firmie. Pracujemy razem z pracownikami klienta, dzięki czemu bardziej angażują się w nowe rozwiązania.

Efekty – celem współpracy jest uzyskanie zaplanowanych, wymiernych efektów polegających m.in. na poprawie produktywności, zmniejszeniu poziomu zapasów czy poprawie jakości produktów.

Lean Management to ciągłe doskonalenie się i eliminacja marnotrawstwa.  Nasze usługi obejmują procesy podstawowe:

 • identyfikacja potrzeb klienta,
 • marketing,
 • projektowanie i rozwój produktów/usług,
 • planowanie produkcji,
 • magazynowanie,
 • wysyłka i sprzedaż

oraz zarządcze:

 • zakupy,
 • zarządzanie infrastrukturą,
 • zarządzanie środowiskiem pracy,
 • zarządzanie zapisami i dokumentami.

Zgodnie z koncepcją Lean Management istnieje 7 rodzajów marnotrawstwa. Pomagamy klientom je wyeliminować:

 • Nadprodukcja – produkowanie za dużo, za szybko, za wcześnie w stosunku do potrzeb.
 • Zapasy – nadwyżkę surowców, zapasów produkcji w toku lub produktów gotowych.
 • Braki i błędy – produkowanie elementów, które nie spełniają wymagań technologicznych.
 • Zbyteczne przemieszczanie -przemieszczanie materiałów, wyposażenia, ludzi, które nie zwiększa wartości produktu.
 • Nadmierny ruch – wykonywanie operacji, które nie są konieczne do wytworzenia lub zmontowania produktu.
 • Nadmierne przetwarzanie – nadgorliwość, niepotrzebne operacje, które nie są wymagane przez klienta, np. nadawanie produktowi cech lepszych niż oczekuje klient.
 • Oczekiwanie – ludzie lub procesy czekają z powodu braku materiałów narzędzi, informacji.

Zanim zlikwidujemy marnotrawstwo musimy je zdefiniować. Wypracowana przez nas, unikalna metoda wdrożeniowa BDO HBC BI opiera się na fundamentalnych dla nas zasadach:

 • Wartość dodana – są tylko dwa rodzaje pracy. Jeden tworzy wartość produktu, drugi natomiast wspiera tych, którzy tworzą te wartość. Dlatego nasza metodologia jasno precyzuje wszystkie role i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.
 • Problemy są dobre – jedynym sposobem rozwiązania problemów jest ich zidentyfikowanie. Największym zagrożeniem dla procesu Lean Management jest ukrywanie problemów. Zgodnie z tą zasadą żadna osoba, która przedstawia i opisuje problemy nie może być za to karana.
 • Zatrudnienie – Lean Management nie oznacza redukcji zatrudnienia. Jego wdrożenie musi być celem dla wszystkich pracowników. Jeżeli zostaną zwolnieni ludzie, to proces ciągłego doskonalenia może zostać zatrzymany.
 • Zaangażowanie pracowników produkcyjnych – Lean Management opiera się na założeniu, że osoby bezpośrednio zaangażowane w proces produkcyjny mają największe możliwości, żeby wymyślić i wdrożyć innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność. Podstawą skutecznego wdrożenia Lean Management jest włączenie ich w cały proces zmiany.
 • Mierzalność wyników – jeśli pracownicy mają wspierać proces wdrożenia Lean Management muszą być odpowiednio traktowani i oceniani. Dlatego ich praca powinna być właściwie mierzona.

Wdrażane przez nas rozwiązania mają na celu osiągnięcie przez naszych klientów:

 • Zintegrowanego przepływu jednej sztuki wyrobu, niskiego poziomu zapasów oraz małych serii produkcyjnych wykonywanych dokładnie na czas.
 • Zdolności do zapobiegania zamiast popełniania błędów.
 • Produkcji według bieżących potrzeb, a nie zgodnie z mocami wytwórczymi czy możliwościami przerobowymi.
 • Organizacji pracy opartej na pracy zespołowej z elastycznymi operatorami maszyn i urządzeń oraz małą liczbą pracowników nadzoru.
 • Umiejętności dostrzeżenia potencjału tkwiącego w pracownikach, którzy stanowią źródło wiedzy na temat procesów produkcyjnych.
 • Zdolności do eliminowania działań nieprzynoszących wartości dodanej, nieplanowanych przestojów czy zmienności procesów
 • Integracji łańcucha dostaw na potrzeby produkcji poprzez ścisłą współpracę z dostawcami surowców oraz dystrybutorami i odbiorcami wyrobów.

 

Redukujemy nieefektywności, optymalizujemy zapasy, tworzymy wartość.

Jeśli są Państwo zainteresowani historią Lean Management oraz jego szczegółami – zapraszamy do naszej Bazy Wiedzy oraz na naszego Bloga.