Lean Manufacturing

Koncepcja produkcji odchudzonej (Lean Manufacturing) koncentruje się na dostarczaniu dóbr i usług w sposób pozwalający na eliminację marnotrawstwa (muda, waste), przy optymalnym poziomie kosztów, maksymalnej jakości produktów i jak najwyższej produktywności. Lean Manufacturing obejmuje praktyki i narzędzia, które w istotny sposób poprawiają efektywność procesów biznesowych.

031255_940

Podstawową zasadą Lean Manufacturing jest eliminacja marnotrawstwa. Przez marnotrawstwo rozumiana jest każda rzecz lub czynność, która nie dodaje wartości do produktu lub usługi. Przez wartość dodaną rozumiana jest wartość przypisana do dobra bądź usługi przez odbiorcę.

Drugą fundamentalną zasadą Lean Manufacturing i podstawą dla każdej organizacji dążącej od odchudzenia procesów jest ciągłe doskonalenie. Obejmuje ono wszystkie działania zmierzające do ciągłego pomiaru efektywności procesów, zwiększania wartości dla klienta końcowego oraz bezustannego eliminowania marnotrawstwa. Podstawową normą ciągłego doskonalenia jest założenie, że każdy proces może i powinien być poprawiany.

Rygorystyczne eliminowanie strat i ciągłe doskonalenie wymaga istotnych zmian w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zmiany te muszą dotyczyć wszystkich, począwszy od zarządu a skończywszy na pracownikach szeregowych.

Fundamentalne zasady Lean Manufacturing:

 1. Wartość jest definiowana wyłącznie przez klienta.
 2. Rynek decyduje o tempie produkcji.
 3. Pracownicy dodający wartość są najistotniejszym ogniwem doskonalenia procesów.
 4. Ciągła eliminacja strat w strumieniu wartości jest priorytetem przedsiębiorstwa.
 5. Poprawa efektywności i ciągłe doskonalenie jest możliwe wyłącznie pod warunkiem ciągłego mierzenia uzyskiwanych efektów.

Cztery główne elementy Lean Manufacturing to:

 1. Just in Time – materiały i procesy muszą być dostarczone do odbiorcy dokładnie wtedy kiedy są potrzebne, dokładnie to co jest potrzebne i z jakością jaka jest potrzebna
 2. Built in quaility czyli zarządzanie jakością procesów i produktów – Lean Manufacturing wspiera ciągły przepływ produktu przez procesy. Celem jest przepływ ciągły bez zatrzymywania z jakiegokolwiek powodu i z wartością dodaną w każdym
 3. Wysoko zmotywowany, efektywny i elastyczny zespół – w przedsiębiorstwie funkcjonującym na zasadach Lean Manufacturing funkcjonuje kultura organizacyjna w której pracownicy są wysoko zmotywowani do zaspokojenia potrzeb klienta
 4. Operational stability czyli stabilność operacyjna – wyposażenie jest dostępne oraz godne zaufania (operational stability)

Często są one przedstawiane w formie graficznej jako tzw Dom Toyoty:

Lean, czyli co?

Literatura uzupełniająca:

 • James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos, „The Machine that Changed the World”
 • John Allen, Charles Robinson, David Stewart, „Lean manufacturing: a plant floor guide”
 • Pascal Dennis, „Lean Production Simplified”
 • Identifying Waste on the Shopfloor
 • Jeffrey Morgan, „Creating Lean Corporations: Reengineering from the Bottom Up to Eliminate Waste”
 • Dennis P. Hobbs , „Lean Manufacturing Implementation: A Complete Execution Manual for Any Size Manufacturer”
 • Bill Carreira, „Lean Manufacturing That Works: Powerful Tools for Dramatically Reducing Waste and Maximizing Profits” 
 • Bill Carreira and Bill Trudel, „Lean Six Sigma That Works: A Powerful Action Plan for Dramatically Improving Quality, Increasing Speed, and Reducing Waste”

Zobacz także: