Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami organizacji procesów biurowych i usługowych zgodnie z metodyką Lean Office.

Adresaci:

Inżynierowie procesu w firmach usługowych, menedżerowie i pracownicy obszarów back office.

Program

1. Wprowadzenie:

Podstawowe założenia metodyki Lean
Definicja strat (muda/muri/mura) z perspektywy Lean Office

2.Organizacja strumienia wartości:

Definicja strumienia wartości
Zasady mapowania strumienia wartości (VSM) w środowisku biurowym/usługowym
Warianty organizacji strumienia wartości

3.Praca standaryzowana w biurze:

Definicja
Zasady postępowania

4.Przepływ:

Warianty organizacji przepływu w Lean Office
Projektowanie przepływu w Lean Office
Zasady postępowania

5.System ssąc:

Definicja
Zasady postępowania

6.Zarządzanie wizualne

7.Ćwiczenie praktyczne

Cena* :

690 zł + 23% VAT – za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • certyfikat uczestnictwa

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Zapisz się

Prowadzący:

Jarosław SobkowiakJarosław Sobkowiak/Prezes zarządu

Jest współzałożycielem firmy. Członek Society of Manufacturing Engineers. Makler papierów wartościowych. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Realizował projekty doradcze dla funduszu venture capital – MCI Management S.A., był odpowiedzialny za pozyskanie finansowania i wprowadzenie spółki do publicznego obrotu. W HBC odpowiada za rozwój biznesu, a także bezpośrednio nadzoruje realizację projektów wdrożeniowych. Przeprowadził wiele projektów reorganizacyjnych i wdrożeniowych m.in. dla spółek działających w przemyśle maszynowym, remontowo-produkcyjnym, przemyśle lekkim, branży FMCG. Jego głównymi klientami są Tarczyński S.A., Grupa Kopex oraz Bumar S.A. Ponadto współpracował jako tłumacz i redaktor naukowy z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press.