Baza wiedzy

Wskaźniki efektywności produkcji

Środowisko produkcyjne współczesnej firmy wytwórczej staje się coraz bardziej złożone. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie poszukują skutecznych wskaźników, które pozwolą na  identyfikację obszarów wymagających poprawy, określenie kolejności działań usprawniających oraz monitorowanie efektów i trwałości wdrożonych działań.    Hala produkcyjna W tej sytuacji pada szereg pytań jak wybrać najlepszy zestaw wskaźników np. dla obszaru utrzymania ruchu? Co mierzyć, a czego nie mierzyć? Jak analizować wyniki? Niestety nie ma prostej odpowiedzi na te pytania. Nie istnieje...

Więcej

Jak skuteczne realizować założone cele strategiczne?

Przykład wdrożenia Hoshin Kanri jako metody zarządzania realizacją strategicznych celów organizacji. Jarosław Sobkowiak Większość organizacji potrzebuje ustrukturyzowanej formy planowania strategicznego, koniecznego do osiągnięcia celów długoterminowych. Ale jest to także niezbędne do planowania codziennych aktywności oraz podejmowania decyzji zgodnie z celami przedsiębiorstwa. Strategia, do której można się co jakiś czas odnosić, pomaga wszystkim członkom organizacji weryfikować codzienne działania i dostosowywać je do długoterminowych celów. Ale klucz leży w tym,...

Więcej

HBC dla PAGED Meble S.A. – case study

Wdrożenie rozwiązań Lean Manufacturing w celu zapoczątkowania rozwoju tej metodologii w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym osiągnięciu wymiernych celów w relatywnie krótkim czasie, to podstawa działania HBC. Proces ten nie jest łatwy i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Warto więc analizować studia przypadków i samodzielnie wyciągać z nich wnioski do własnego wykorzystania zarówno w pracy z konsultantami, jak i realizacji jakiegokolwiek projektu wdrożeniowego.  Projektem, który można uznć za wzorcowy zarówno w obszarze modelu działania, jak i zasad współpracy i zaangażowania...

Więcej

Krótka historia Lean Manufacturing

Lean Manufacturing podbija praktycznie cały przemysłowy świat i wszystkie branże gospodarki. Powodem jest oczywiście skuteczność tej koncepcji – wzrost produktywności idzie w parze ze wzrostem jakości, czyli można produkować więcej tymi samymi zasobami i przy coraz niższych kosztach. 

Więcej

Fudamenty Lean

Lean Management to ciągłe doskonalenie się i eliminacja marnotrawstwa. Oparty jest na kilku podstawowych kwestiach, których odpowiednie zrozumienie jest kluczowe dla powodzenia całego procesu wdrożeniowego. 

Więcej

Dekalog skutecznego wdrożenia

Choć w jednym krótkim wpisie nie sposób odnieść się szczegółowo do wszystkich niuansów rządzących powodzeniem bądź porażką projektu wdrożeniowego, to warto podkreślić klika czynników, które stanowią zbiór zasad działania HBC. 

Więcej

Lean manufacturing, czyli co?

Co to właściwie jest Lean Manufacturing? Dla osób zajmujących się tym tematem na pierwszy rzut oka właściwie nie ma problemu. Każdemu przychodzi do głowy ten obrazek, który często stanowi podsumowanie metodologii. 

Więcej

Lean manufacturing a systemy informatyczne

Praktycy koncepcji Lean Manufacturing bardzo często stają wobec niezwykle ważnego problemu – czy Lean powinien być wdrażany zamiast czy obok, przed czy po pracach związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego?

Więcej

Jak skutecznie zarządzać ludźmi w firmie, czyli efektywne wdrażanie lean manufacturing

Istnieje wiele powodów, dla których firmy powinny się ciągle doskonalić, starając się obniżać koszty i zwiększać elastyczność działania. 

Więcej

Wskaźniki efektywności produkcji

Środowisko produkcyjne współczesnej firmy wytwórczej staje się coraz bardziej złożone. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie poszukują skutecznych wskaźników, które pozwolą na  identyfikację obszarów wymagających poprawy, określenie kolejności działań usprawniających oraz monitorowanie efektów i trwałości wdrożonych działań.    Hala produkcyjna W tej sytuacji pada szereg pytań jak wybrać najlepszy zestaw wskaźników np. dla obszaru utrzymania ruchu? Co mierzyć, a czego nie mierzyć? Jak analizować wyniki? Niestety nie ma prostej odpowiedzi na te pytania. Nie istnieje...

Więcej

Jak skuteczne realizować założone cele strategiczne?

Przykład wdrożenia Hoshin Kanri jako metody zarządzania realizacją strategicznych celów organizacji. Jarosław Sobkowiak Większość organizacji potrzebuje ustrukturyzowanej formy planowania strategicznego, koniecznego do osiągnięcia celów długoterminowych. Ale jest to także niezbędne do planowania codziennych aktywności oraz podejmowania decyzji zgodnie z celami przedsiębiorstwa. Strategia, do której można się co jakiś czas odnosić, pomaga wszystkim członkom organizacji weryfikować codzienne działania i dostosowywać je do długoterminowych celów. Ale klucz leży w tym,...

Więcej

HBC dla PAGED Meble S.A. – case study

Wdrożenie rozwiązań Lean Manufacturing w celu zapoczątkowania rozwoju tej metodologii w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym osiągnięciu wymiernych celów w relatywnie krótkim czasie, to podstawa działania HBC. Proces ten nie jest łatwy i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Warto więc analizować studia przypadków i samodzielnie wyciągać z nich wnioski do własnego wykorzystania zarówno w pracy z konsultantami, jak i realizacji jakiegokolwiek projektu wdrożeniowego.  Projektem, który można uznć za wzorcowy zarówno w obszarze modelu działania, jak i zasad współpracy i zaangażowania...

Więcej

Krótka historia Lean Manufacturing

Lean Manufacturing podbija praktycznie cały przemysłowy świat i wszystkie branże gospodarki. Powodem jest oczywiście skuteczność tej koncepcji – wzrost produktywności idzie w parze ze wzrostem jakości, czyli można produkować więcej tymi samymi zasobami i przy coraz niższych kosztach. 

Więcej

Fudamenty Lean

Lean Management to ciągłe doskonalenie się i eliminacja marnotrawstwa. Oparty jest na kilku podstawowych kwestiach, których odpowiednie zrozumienie jest kluczowe dla powodzenia całego procesu wdrożeniowego. 

Więcej

Dekalog skutecznego wdrożenia

Choć w jednym krótkim wpisie nie sposób odnieść się szczegółowo do wszystkich niuansów rządzących powodzeniem bądź porażką projektu wdrożeniowego, to warto podkreślić klika czynników, które stanowią zbiór zasad działania HBC. 

Więcej

Lean manufacturing, czyli co?

Co to właściwie jest Lean Manufacturing? Dla osób zajmujących się tym tematem na pierwszy rzut oka właściwie nie ma problemu. Każdemu przychodzi do głowy ten obrazek, który często stanowi podsumowanie metodologii. 

Więcej

Lean manufacturing a systemy informatyczne

Praktycy koncepcji Lean Manufacturing bardzo często stają wobec niezwykle ważnego problemu – czy Lean powinien być wdrażany zamiast czy obok, przed czy po pracach związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego?

Więcej

Jak skutecznie zarządzać ludźmi w firmie, czyli efektywne wdrażanie lean manufacturing

Istnieje wiele powodów, dla których firmy powinny się ciągle doskonalić, starając się obniżać koszty i zwiększać elastyczność działania. 

Więcej