MEDIA

Polskie kopalnie mogą być rentowne. Ale muszą się reorganizować

Restrukturyzacja polskich kopalń, w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, jest jednym z najgorętszych tematów gospodarczych. Wszyscy zastanawiają się czy jest możliwe osiągnięcie oszczędności mogących wpłynąć na sytuację kopalń,

Więcej

Jarosław Sobkowiak powołany na członka zarządu Tarczyński S.A.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza spółki Tarczyński S.A. powołała Jarosława Sobkowiaka, prezesa HBC sp. z o.o. na stanowisko Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 11 kwietnia 2015 r.

Więcej

Krótka historia Lean Manufacturing

Lean Manufacturing podbija praktycznie cały przemysłowy świat i wszystkie branże. Powodem jest oczywiście skuteczność tej koncepcji – wzrost produktywności idzie w parze ze wzrostem jakości, można produkować więcej tymi samymi zasobami i przy coraz niższych kosztach.

Więcej

Wybory samorządowe a Lean Management, czyli wartość merytoryczna kampanii, poprawa systemów oraz doskonalenie procesów

Zamieszanie z ogłoszeniem wyników wyborów, a także poprzedzająca je kampania wyborcza obnażyły nieefektywność, z jaką mamy do czynienia w polskiej administracji, polityce na szczeblu lokalnym, ale przede wszystkim w instytucjach, które uchodzić powinny za niezawodne.

Więcej

Idzie kolejna fala kryzysu? Jeśli tak, to czy polskie firmy są na niego gotowe?

Wzrost gospodarczy, choć nie bije rekordów to i tak wyróżnia się na europejskiej arenie. Polskie firmy są doceniane na polu międzynarodowym, a polscy specjaliści coraz częściej są zatrudniani przez zagraniczne koncerny.

Więcej

Czy w Polsce można „odchudzić” administrację i zmniejszyć liczbę urzędników?

Lean Manufacturing to koncepcja, której głównym założeniem jest racjonalne podejście do procesów zachodzących w danej organizacji i wykorzystanie w możliwe optymalny sposób jej zasobów.

Więcej

Lean Management lekarstwem dla polskiej służby zdrowia?

EWUŚ, Kasa Chorych, system kart chipowych – to tylko niektóre z projektów, które swego czasu poprawić miały sytuację w polskiej służbie zdrowia. Choć nie były to koncepcje złe, oczekiwanych efektów nie przyniosły.

Więcej

Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać

W połowie marca OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) opublikowała raport dotyczący aktualnej sytuacji w polskiej gospodarce.

Więcej

Sobkowiak: kryzys rzeczywiście powoli przemija

Kryzys finansowy wydaje się przechodzić do historii, choć w wielu obszarach wciąż występują symptomy spowolnienia. Sytuacji niestety nie ułatwiają bariery w prowadzeniu działalności, które nierzadko uniemożliwiają firmom realizowanie kolejnych projektów.

Więcej

HBC, ekspert w dziedzinie poprawy efektywności i optymalizacji procesów odświeża wizerunek i rozszerza obszar działalności

HBC – jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych bazujących na metodologii Lean Management – odświeża narzędzia identyfikacji wizualnej, dostosowując je tym samym do wymagań współczesnego biznesu.

Więcej

Sławomir Chrzanowski (BDO): w szkoleniach najważniejsze są profesjonalizm, zorientowanie na potrzeby Klienta, determinacja i pracowitość

Panie Sławomirze, szkolić, czy nie szkolić (się). O to jest pytanie. Sama praktyka nie wystarczy? Sławomir Chrzanowski*: Po pierwsze inwestować w siebie, w swój rozwój, zdobywać doświadczenia, kolejne kompetencje. Rozszerzać horyzonty. Szkolenia są ważnym elementem tego procesu, nie jedynym, ale bardzo ważnym. A teraz już zupełnie na poważnie. Rynek szkoleń w Polsce w ciągu ostatnich lat rozwinął się do niewyobrażalnych rozmiarów. Mowa oczywiście o liczbach. Ale czy idzie za tym jakość? Szkolą się wszyscy, wszystkich i z wszystkiego. Jak wybrać to, co jest naprawdę...

Więcej

Firma HBC zakończyła realizację prac w spółkach Ropczyce oraz Neapco

Warsztaty optymalizacji strumienia wartości (Neapco) oraz szczegółowy audyt i analiza poszczególnych obszarów funkcjonowania organizacji (Ropczyce S.A.) były głównymi celami projektów prowadzonych przez spółkę HBC w ostatnich miesiącach.  Realizacja projektów w obszarze optymalizacji procesów w organizacjach mających na celu poprawę ich funkcjonowania, jest przedsięwzięciem złożonym i rozciągniętym w czasie. Dlatego też przeprowadzone przez HBC warsztaty w spółce Neapco trwało ponad dwa miesiące, a ich konsekwencją było opracowanie systemowych rozwiązań optymalizujących...

Więcej

Firma HBC zakończyła audyt w spółce AXTONE

Firma HBC przeprowadziła audyt w Grupie AXTONE, którego głównym celem było zbadanie poziomu efektywności zachodzących w organizacji procesów – produkcyjnego oraz działań wspomagających.

Więcej

Jarosław Sobkowiak powołany na członka zarządu Tarczyński S.A.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza spółki Tarczyński S.A. powołała Jarosława Sobkowiaka, prezesa HBC sp. z o.o. na stanowisko Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 11 kwietnia 2015 r. 

Więcej

Łukasz Marzec nowym partnerem w spółce HBC

W związku z dynamicznym rozwojem spółki HBC  jej nowym partnerem został Łukasz Marzec, który odpowiadać będzie przede wszystkim za realizację celów reorganizacyjnych w prowadzonych przez spółkę projektach. 

Więcej

Spółka HBC kończy rok z nowymi referencjami oraz nowymi projektami

Firma HBC zrealizowała w 2014 roku liczne projekty i znacząco powiększyła portfolio partnerów biznesowych.

Więcej

Firma HBC zakończyła realizację projektu wdrożeniowego spółce Paged Meble S.A.

Proces wdrażania przez HBC narzędzi Lean Manufacturing w Paged Meble S.A. trwał ponad pół roku. 

Więcej

Spółka HBC zakończyła audyt w firmie Protea

Firma HBC przeprowadziła audyt w spółce Protea, którego głównym celem było zbadanie stanu obecnego firmy, wskazanie słabych stron oraz określenie obszarów, w których powinny zostać wdrożone zmiany.

Więcej

HBC zakończyła realizację projektu wdrożeniowego u jednego z liderów rynku energetycznego

Projekt był podzielony na dwa etapy, których nadrzędnym celem było poprawienie efektywności i usprawnienie zachodzących w notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych spółce procesów. 

Więcej

Spółka HBC zakończyła projekt reorganizacyjny w OCEANIC S.A.

Prace HBC były związane z reorganizacją procesów zachodzących w OCEANIC S.A. i obejmowały wzrost elastyczności i efektywności maszyn produkcyjnych. 

Więcej

Firma HBC przeprowadziła audyt operacyjny w Fabryce Amunicji Myśliwskiej FAM-Pionki

Przeprowadzony przez HBC audyt był związany z realizowaną przez FAM-Pionki transakcją kapitałową. Obejmował wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, począwszy od analizy procesowej, poprzez analizę wykorzystania czasu pracy i mocy produkcyjnych, aż po analizę systemów zarządzania.

Więcej

HBC News – pierwszy numer e-magazynu firmy HBC

HBC News to nowa inicjatywa firmy HBC, skierowana do Klientów i osób zainteresowanych kwestiami Lean Management. Magazyn będzie się ukazywał kwartalnie. Znajdą się w nim analizy oraz artykuły dotyczące różnych sektorów gospodarki, zagadnień związanych z Lean Management oraz najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed funkcjonującymi na polskim rynku firmami.

Więcej

Firma HBC wzmacnia swój zespół

Firma HBC wzmocniła zespół odpowiedzialny za współpracę z głównymi klientami firmy. Konrad Szeląg, specjalista w zakresie wdrażania rozwiązań opartych na koncepcji Lean Manufacturing, został awansowany na stanowisko dyrektora.

Więcej

HBC: 2013 był w sektorze przemysłowym niewątpliwie rokiem zmian

W ciągu ostatniego roku HBC współpracowało z wieloma renomowanymi klientami, m.in. z Paged Meble S.A. , Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A., Tarczyński S.A., Selena S.A. czy ZK-REM Sp. z o.o. 

Więcej

HBC zakończyła pierwszy etap współpracy z Tarczyński S.A.

Etap ten polegał na przeprowadzeniu cyklu zaawansowanych warsztatów szkoleniowych poświęconych organizacji pracy na bazie Lean Manufacturing.

Więcej

Firma HBC zakończyła pierwszy etap współpracy z Paged Meble S.A.

Obejmował on badanie procesów operacyjnych w zakładach produkcyjnych w Jasienicy, Jarocinie oraz Sędziszowie Małopolskim.

Więcej

Firma HBC rozpoczęła współpracę z Tarczyński S.A., jednym z liderów branży mięsnej

W ramach prac HBC przygotuje oraz wdroży rozwiązania organizacyjne obejmujące proces produkcji najważniejszych wyrobów.

Więcej

Firma HBC, ekspert w dziedzinie poprawy efektywności i optymalizacji procesów, odświeża swój wizerunek

HBC – jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych bazujących na metodologii Lean Management, czyli koncepcji poprawy efektywności funkcjonowania i optymalizacji procesów zachodzących w organizacjach – odświeża swój wizerunek dostosowując go do wymagań współczesnego biznesu. 

Więcej

Polskie kopalnie mogą być rentowne. Ale muszą się reorganizować

Restrukturyzacja polskich kopalń, w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, jest jednym z najgorętszych tematów gospodarczych. Wszyscy zastanawiają się czy jest możliwe osiągnięcie oszczędności mogących wpłynąć na sytuację kopalń,

Więcej

Jarosław Sobkowiak powołany na członka zarządu Tarczyński S.A.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza spółki Tarczyński S.A. powołała Jarosława Sobkowiaka, prezesa HBC sp. z o.o. na stanowisko Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 11 kwietnia 2015 r.

Więcej

Krótka historia Lean Manufacturing

Lean Manufacturing podbija praktycznie cały przemysłowy świat i wszystkie branże. Powodem jest oczywiście skuteczność tej koncepcji – wzrost produktywności idzie w parze ze wzrostem jakości, można produkować więcej tymi samymi zasobami i przy coraz niższych kosztach.

Więcej

Wybory samorządowe a Lean Management, czyli wartość merytoryczna kampanii, poprawa systemów oraz doskonalenie procesów

Zamieszanie z ogłoszeniem wyników wyborów, a także poprzedzająca je kampania wyborcza obnażyły nieefektywność, z jaką mamy do czynienia w polskiej administracji, polityce na szczeblu lokalnym, ale przede wszystkim w instytucjach, które uchodzić powinny za niezawodne.

Więcej

Idzie kolejna fala kryzysu? Jeśli tak, to czy polskie firmy są na niego gotowe?

Wzrost gospodarczy, choć nie bije rekordów to i tak wyróżnia się na europejskiej arenie. Polskie firmy są doceniane na polu międzynarodowym, a polscy specjaliści coraz częściej są zatrudniani przez zagraniczne koncerny.

Więcej

Czy w Polsce można „odchudzić” administrację i zmniejszyć liczbę urzędników?

Lean Manufacturing to koncepcja, której głównym założeniem jest racjonalne podejście do procesów zachodzących w danej organizacji i wykorzystanie w możliwe optymalny sposób jej zasobów.

Więcej

Lean Management lekarstwem dla polskiej służby zdrowia?

EWUŚ, Kasa Chorych, system kart chipowych – to tylko niektóre z projektów, które swego czasu poprawić miały sytuację w polskiej służbie zdrowia. Choć nie były to koncepcje złe, oczekiwanych efektów nie przyniosły.

Więcej

Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać

W połowie marca OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) opublikowała raport dotyczący aktualnej sytuacji w polskiej gospodarce.

Więcej

Sobkowiak: kryzys rzeczywiście powoli przemija

Kryzys finansowy wydaje się przechodzić do historii, choć w wielu obszarach wciąż występują symptomy spowolnienia. Sytuacji niestety nie ułatwiają bariery w prowadzeniu działalności, które nierzadko uniemożliwiają firmom realizowanie kolejnych projektów.

Więcej

HBC, ekspert w dziedzinie poprawy efektywności i optymalizacji procesów odświeża wizerunek i rozszerza obszar działalności

HBC – jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych bazujących na metodologii Lean Management – odświeża narzędzia identyfikacji wizualnej, dostosowując je tym samym do wymagań współczesnego biznesu.

Więcej

Sławomir Chrzanowski (BDO): w szkoleniach najważniejsze są profesjonalizm, zorientowanie na potrzeby Klienta, determinacja i pracowitość

Panie Sławomirze, szkolić, czy nie szkolić (się). O to jest pytanie. Sama praktyka nie wystarczy? Sławomir Chrzanowski*: Po pierwsze inwestować w siebie, w swój rozwój, zdobywać doświadczenia, kolejne kompetencje. Rozszerzać horyzonty. Szkolenia są ważnym elementem tego procesu, nie jedynym, ale bardzo ważnym. A teraz już zupełnie na poważnie. Rynek szkoleń w Polsce w ciągu ostatnich lat rozwinął się do niewyobrażalnych rozmiarów. Mowa oczywiście o liczbach. Ale czy idzie za tym jakość? Szkolą się wszyscy, wszystkich i z wszystkiego. Jak wybrać to, co jest naprawdę...

Więcej

Firma HBC zakończyła realizację prac w spółkach Ropczyce oraz Neapco

Warsztaty optymalizacji strumienia wartości (Neapco) oraz szczegółowy audyt i analiza poszczególnych obszarów funkcjonowania organizacji (Ropczyce S.A.) były głównymi celami projektów prowadzonych przez spółkę HBC w ostatnich miesiącach.  Realizacja projektów w obszarze optymalizacji procesów w organizacjach mających na celu poprawę ich funkcjonowania, jest przedsięwzięciem złożonym i rozciągniętym w czasie. Dlatego też przeprowadzone przez HBC warsztaty w spółce Neapco trwało ponad dwa miesiące, a ich konsekwencją było opracowanie systemowych rozwiązań optymalizujących...

Więcej

Firma HBC zakończyła audyt w spółce AXTONE

Firma HBC przeprowadziła audyt w Grupie AXTONE, którego głównym celem było zbadanie poziomu efektywności zachodzących w organizacji procesów – produkcyjnego oraz działań wspomagających.

Więcej

Jarosław Sobkowiak powołany na członka zarządu Tarczyński S.A.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza spółki Tarczyński S.A. powołała Jarosława Sobkowiaka, prezesa HBC sp. z o.o. na stanowisko Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 11 kwietnia 2015 r. 

Więcej

Łukasz Marzec nowym partnerem w spółce HBC

W związku z dynamicznym rozwojem spółki HBC  jej nowym partnerem został Łukasz Marzec, który odpowiadać będzie przede wszystkim za realizację celów reorganizacyjnych w prowadzonych przez spółkę projektach. 

Więcej

Spółka HBC kończy rok z nowymi referencjami oraz nowymi projektami

Firma HBC zrealizowała w 2014 roku liczne projekty i znacząco powiększyła portfolio partnerów biznesowych.

Więcej

Firma HBC zakończyła realizację projektu wdrożeniowego spółce Paged Meble S.A.

Proces wdrażania przez HBC narzędzi Lean Manufacturing w Paged Meble S.A. trwał ponad pół roku. 

Więcej

Spółka HBC zakończyła audyt w firmie Protea

Firma HBC przeprowadziła audyt w spółce Protea, którego głównym celem było zbadanie stanu obecnego firmy, wskazanie słabych stron oraz określenie obszarów, w których powinny zostać wdrożone zmiany.

Więcej

HBC zakończyła realizację projektu wdrożeniowego u jednego z liderów rynku energetycznego

Projekt był podzielony na dwa etapy, których nadrzędnym celem było poprawienie efektywności i usprawnienie zachodzących w notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych spółce procesów. 

Więcej

Spółka HBC zakończyła projekt reorganizacyjny w OCEANIC S.A.

Prace HBC były związane z reorganizacją procesów zachodzących w OCEANIC S.A. i obejmowały wzrost elastyczności i efektywności maszyn produkcyjnych. 

Więcej

Firma HBC przeprowadziła audyt operacyjny w Fabryce Amunicji Myśliwskiej FAM-Pionki

Przeprowadzony przez HBC audyt był związany z realizowaną przez FAM-Pionki transakcją kapitałową. Obejmował wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, począwszy od analizy procesowej, poprzez analizę wykorzystania czasu pracy i mocy produkcyjnych, aż po analizę systemów zarządzania.

Więcej

HBC News – pierwszy numer e-magazynu firmy HBC

HBC News to nowa inicjatywa firmy HBC, skierowana do Klientów i osób zainteresowanych kwestiami Lean Management. Magazyn będzie się ukazywał kwartalnie. Znajdą się w nim analizy oraz artykuły dotyczące różnych sektorów gospodarki, zagadnień związanych z Lean Management oraz najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed funkcjonującymi na polskim rynku firmami.

Więcej

Firma HBC wzmacnia swój zespół

Firma HBC wzmocniła zespół odpowiedzialny za współpracę z głównymi klientami firmy. Konrad Szeląg, specjalista w zakresie wdrażania rozwiązań opartych na koncepcji Lean Manufacturing, został awansowany na stanowisko dyrektora.

Więcej

HBC: 2013 był w sektorze przemysłowym niewątpliwie rokiem zmian

W ciągu ostatniego roku HBC współpracowało z wieloma renomowanymi klientami, m.in. z Paged Meble S.A. , Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A., Tarczyński S.A., Selena S.A. czy ZK-REM Sp. z o.o. 

Więcej

HBC zakończyła pierwszy etap współpracy z Tarczyński S.A.

Etap ten polegał na przeprowadzeniu cyklu zaawansowanych warsztatów szkoleniowych poświęconych organizacji pracy na bazie Lean Manufacturing.

Więcej

Firma HBC zakończyła pierwszy etap współpracy z Paged Meble S.A.

Obejmował on badanie procesów operacyjnych w zakładach produkcyjnych w Jasienicy, Jarocinie oraz Sędziszowie Małopolskim.

Więcej

Firma HBC rozpoczęła współpracę z Tarczyński S.A., jednym z liderów branży mięsnej

W ramach prac HBC przygotuje oraz wdroży rozwiązania organizacyjne obejmujące proces produkcji najważniejszych wyrobów.

Więcej

Firma HBC, ekspert w dziedzinie poprawy efektywności i optymalizacji procesów, odświeża swój wizerunek

HBC – jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych bazujących na metodologii Lean Management, czyli koncepcji poprawy efektywności funkcjonowania i optymalizacji procesów zachodzących w organizacjach – odświeża swój wizerunek dostosowując go do wymagań współczesnego biznesu. 

Więcej