O firmie

Zarządzamy zmianą

BDO HBC Business Improvement to zespół ekspertów specjalizujących się w Lean Management.  Nie tylko przygotowujemy rozwiązania, ale przede wszystkim skutecznie je wdrażamy.

Zaczynamy współpracę z klientami, gdy inni doradcy ją kończą.

Mamy ponad 10-letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów usprawniających procesy, zmniejszających koszty oraz efektywniej wykorzystujących zasoby. Definiujemy najważniejsze problemy i przygotowujemy program zmian dla całego przedsiębiorstwa lub wybranych obszarów. Naszym celem jest uzyskanie przez Klientów wymiernych wyników finansowych.

Historia firmy

Firma HBC powstała w 2003 roku. Na początku specjalizowała się w kwestiach finansowych, a spółka miała się zajmować finansami przedsiębiorstw na zasadzie outsourcingu. Od samego początku istnienia HBC założyciele kładli nacisk na standaryzowanie pracy oraz wyznaczyli najważniejszy cel: świadczenie Klientom takich usług, które będą przynosiły wymierne korzyści. Takie podejście spowodowało, że HBC dosyć szybko zaczęło świadczyć usługi w oparciu o procesowe podejście i związaną z tym metodologię Lean Management. Pierwszy istotny projekt wdrożeniowy został zrealizowany w roku 2007. W sumie do końca 2015 roku zrealizowano około 50 projektów doradczych i wdrożeniowych. W roku 2016 spółka weszła w skład Grupy BDO, natomiast w roku zmieniła nazwę na BDO HBC Business Improvement. Klientami firmy są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Zrealizowaliśmy ponad 50 projektów w różnych branżach: przemyśle lekkim, ciężkim, FMCG, a także remontowo-produkcyjnym.

Nasze unikalne doświadczenie finansowe i zarządcze pozwala nam dogłębnie zrozumieć potrzeby Klientów. Rozwiązania opracowujemy razem z Klientami, a w trakcie procesu wdrożenia stajemy się integralną częścią ich zespołu. Nasze wynagrodzenie uzależniamy od efektów naszych prac.

Skuteczność naszych wdrożeń przynosi wymierne efekty gwarantujące sukces naszych Klientów.

Nasze rozwiązania dają poprawę najważniejszych wskaźników: produktywności, jakości, czasu reakcji na zamówienie klienta, czasu przejścia, wielkości zapasów oraz wielkości sprzedaży. Usprawniamy i ulepszamy podstawowe procesy w przedsiębiorstwie (produkcyjne lub usługowe) oraz pomocnicze (wsparcie sprzedaży, projektowanie, finanse i księgowość, kontroling).

Dzięki naszej pracy Klienci mają średnio o:

wykres
Nasz zespół to grupa doświadczonych ekspertów, ale przede wszystkim praktyków w dziedzinie Lean Management.  
sample-photo

Jarosław Sobkowiak / Prezes Zarządu

Jest współzałożycielem firmy. Członek Society of Manufacturing Engineers. Makler papierów wartościowych. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Realizował projekty doradcze dla funduszu venture capital – MCI Management S.A., był odpowiedzialny za pozyskanie finansowania i wprowadzenie spółki do publicznego obrotu. W HBC odpowiada za rozwój biznesu, a także bezpośrednio nadzoruje realizację projektów wdrożeniowych. Przeprowadził wiele projektów reorganizacyjnych i wdrożeniowych m.in. dla spółek działających w przemyśle maszynowym, remontowo-produkcyjnym, przemyśle lekkim, branży FMCG. Jego głównymi klientami są Tarczyński S.A., Grupa Kopex oraz Bumar S.A. Ponadto współpracował jako tłumacz i redaktor naukowy z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press.

Sebastian Kochaniec / Wiceprezes Zarządu

Jest współzałożycielem firmy. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, a także Thames Valley University w Londynie, gdzie zdobył tytuł MBA. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie (Member of Citigroup). Jest specjalistą w zakresie zarządzania finansami. W HBC odpowiada za realizację zadań operacyjnych. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w reorganizacji i wdrożeniach m.in. dla spółek działających w branży logistyki kolejowej, FMCG, przemyśle maszynowym w zakładach remontowo-produkcyjnych. W ramach współpracy z jednym z klientów w latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego głównymi Klientami byli m.in. MW Trade S.A., Grupa CTL oraz Archicom.

Łukasz Marzec / Partner

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzanie produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada także tytuł MBA, który uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego. Pracował w koncernach motoryzacyjnych. Był odpowiedzialny za zarządzanie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistycznych. W BDO HBC BI odpowiada za projekty reorganizacyjne w oparciu o metodologię Lean Manufacturing spółek z sektora maszynowego, budowlanego, produkcyjnego oraz przemysłu lekkiego. Odpowiada także za procesy reorganizacyjne. Pełnił funkcje kierownicze w firmach klientów.

MG_6946scalone_03Karol Kalnik/Trener wewnętrzny

Absolwent Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu, na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w ramach specjalizacji – zarządzania jakością i technologią produkcji. Zdobywał doświadczenie pracując przez 10 lat w branży motoryzacyjnej, na stanowiskach dozoru obszarów produkcyjnych, trenera i koordynatora kluczowych zagadnień systemu GM GMS (Globalnego systemu produkcji General Motors – opartego na filozofii Lean Manufacturing). Specjalista z zakresu zarządzania jakością, pracy standaryzowanej oraz systemów ciągłego doskonalenia. Obecnie realizuje projekty wdrożeniowe jako: konsultant, trener wewnętrzny i wykładowca – narzędzi systemu Lean Manufacturing, na kursach i warsztatach tematycznych.

Wojecieh Chmielewski_małeWojciech Chmielewski/Konsultant

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska i nauki polityczne), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu Strasbourg III (Polityki Publiczne w Europie). Specjalizuje się w sprzedaży i restrukturyzacji spółek. W latach w latach 2012 – 2015 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał za pozyskanie inwestorów dla ponad 120 spółek Skarbu Państwa w ramach prowadzonych projektów prywatyzacyjnych (wartość transakcji ponad 3,2 mld zł). Posiada wieloletnie doświadczenie w organach największych grup kapitałowych z portfela Skarbu Państwa, sprawował m.in. funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (2012-2015) i ENEA SA (2009-2015). Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiadał w 2015 r. m.in. za nadzór nad takimi podmiotami jak LOT SA, Polski Holding Nieruchomości SA, Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

phpThumb_generated_thumbnailpng (9)Piotr Żarnowiecki/Specjalista Lean

Absolwent Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii "Lean Lidera" przy Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Inżynier ze specjalizacją mechaniki i budowy maszyn, a także specjalista w zakresie spawalnictwa. W spółce BDO HBC BI odpowiada za zarządzanie wybranymi projektami wdrożeniowymi. Większość projektów realizował dla spółek z przemysłu lekkiego, ale też w innych obszarach. Pełnił funkcje kierownicze w firmach Klientów.

phpThumb_generated_thumbnailpng (5)Adam Stopiński/Specjalista Lean

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na AGH w Krakowie. Dodatkowo ukończył kursy optymalizacji procesów oraz doskonalenia jakości wg Lean Six Sigma. Pracował także w przemyśle ciężkim oraz samochodowym. W BDO HBC BI jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów poprawy i wzrostu efektywności linii produkcyjnych. Prowadził wiele projektów, których efektem była redukcja zidentyfikowanych strat.

HBC_Piotr Kenar_02Piotr Kenar/Specjalista Lean

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynier Produkcji. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem na specjalizacji Logistyka produkcji, nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Specjalizujący się w zarządzaniu logistycznym oraz systemach planowania. W ramach zadań wdrożeniowych odpowiedzialny za optymalizację przepływu materiałowego oraz systemów planowania, realizację szkoleń oraz audytów operacyjnych.

Adam BarańskiAdam Barański/Specjalista Lean

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Handlu Zagranicznego. Od 2006 roku związany z branżą samochodową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, kontroli produkcji oraz lean manufacturing. W BDO HBC BI od 2016 roku.

Łukasz Seifert_smallŁukasz Seifert/Specjalista Lean

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Doświadczenie zdobywał w branży elektronicznej przy procesach montażu podzespołów elektronicznych, gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie procesem produkcyjnym oraz utrzymanie parku maszynowego. Odpowiedzialny za przeprowadzenie obserwacji migawkowych oraz poprawę stanowisk pracy. W zespole BDO HBC BI od 2016 roku.

Cezary Koąkiewicz_koło_małeCezary Kołkiewicz/Ekspert w zakresie kontrolingu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Otrzymał tytuł MBA nadany przez Thames Valley University w Londynie oraz tytuł Regionalberater nadany przez Europaisches Institut fur postgraduale Bildung an der Technischen Universitat Dresden. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych.Pracował wiele lat w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym. Od ponad 10 lat zajmuje się problematyką kontroli finansowej i rachunkowości zarządczej. W BDO HBC BI realizował zadania m.in. w notowanych na GPW w Warszawie spółkach z branży budowlanej.

3Anna Chojnacka-Komorowska/Ekspert w dziedzinie rachunkowości zarządczej

Doktor ekonomii z zakresu organizacji rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, ponadto także pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki o specjalizacji rachunkowość i auditing. W trakcie pracy zawodowej pracowała m.in. dla korporacji międzynarodowych z sektora spożywczego. Od 2004 związana z BDO HBC BI. Współpracowała przy realizacji projektów w przemyśle remontowo-produkcyjnym, maszynowym oraz na rzecz spółek z branży usługowych i FMCG.

phpThumb_generated_thumbnailpng (7)Michał Hnatiuk/Ekspert w dziedzinie rachunkowości zarządczej

Absolwent Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) oraz PRM (Professional Risk Manager). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym w szczególności ryzykiem finansowym. Jest specjalistą w zakresie rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Uczestniczył w realizacji kilku projektów wdrożeniowych dla spółek w przemyśle lekkim, maszynowym oraz z branży FMCG.

phpThumb_generated_thumbnailpng (6)Radomir Reszke/Ekspert w zakresie zarządzania HR

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Makler papierów wartościowych. Konsultant, audytor, menedżer i trener w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pracował jako menedżer HR w firmie będącej liderem sektora usług zarządzania personelem. Współtwórca organizacyjnej i prawnej strony biznesu oraz procedur jednego z wiodących w kraju dostawców usług HR. W BDO HBC BI jest odpowiedzialny za restrukturyzacje organizacyjne, zarządzanie zmianą, audyty personalne i wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

phpThumb_generated_thumbnailpng (6)Ewelina Kokoszka/Asystentka lean manufacturing

Absolwentka Politechniki Opolskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki o specjalizacji innowacje. Bezcenne doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, kiedy to uczestniczyła w międzynarodowej wymianie na Istanbul Şehir University. Zakres odpowiedzialności obejmuje prowadzenie obserwacji migawkowych oraz działań marketingowych. W zespole BDO HBC BI od 2017 roku.

Zarządzamy zmianą

BDO HBC Business Improvement to zespół ekspertów specjalizujących się w Lean Management.  Nie tylko przygotowujemy rozwiązania, ale przede wszystkim skutecznie je wdrażamy.

Zaczynamy współpracę z klientami, gdy inni doradcy ją kończą.

Mamy ponad 10-letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów usprawniających procesy, zmniejszających koszty oraz efektywniej wykorzystujących zasoby. Definiujemy najważniejsze problemy i przygotowujemy program zmian dla całego przedsiębiorstwa lub wybranych obszarów. Naszym celem jest uzyskanie przez Klientów wymiernych wyników finansowych.

Historia firmy

Firma HBC powstała w 2003 roku. Na początku specjalizowała się w kwestiach finansowych, a spółka miała się zajmować finansami przedsiębiorstw na zasadzie outsourcingu. Od samego początku istnienia HBC założyciele kładli nacisk na standaryzowanie pracy oraz wyznaczyli najważniejszy cel: świadczenie Klientom takich usług, które będą przynosiły wymierne korzyści. Takie podejście spowodowało, że HBC dosyć szybko zaczęło świadczyć usługi w oparciu o procesowe podejście i związaną z tym metodologię Lean Management. Pierwszy istotny projekt wdrożeniowy został zrealizowany w roku 2007. W sumie do końca 2015 roku zrealizowano około 50 projektów doradczych i wdrożeniowych. W roku 2016 spółka weszła w skład Grupy BDO, natomiast w roku zmieniła nazwę na BDO HBC Business Improvement. Klientami firmy są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Zrealizowaliśmy ponad 50 projektów w różnych branżach: przemyśle lekkim, ciężkim, FMCG, a także remontowo-produkcyjnym.

Nasze unikalne doświadczenie finansowe i zarządcze pozwala nam dogłębnie zrozumieć potrzeby Klientów. Rozwiązania opracowujemy razem z Klientami, a w trakcie procesu wdrożenia stajemy się integralną częścią ich zespołu. Nasze wynagrodzenie uzależniamy od efektów naszych prac.

Skuteczność naszych wdrożeń przynosi wymierne efekty gwarantujące sukces naszych Klientów.

Nasze rozwiązania dają poprawę najważniejszych wskaźników: produktywności, jakości, czasu reakcji na zamówienie klienta, czasu przejścia, wielkości zapasów oraz wielkości sprzedaży. Usprawniamy i ulepszamy podstawowe procesy w przedsiębiorstwie (produkcyjne lub usługowe) oraz pomocnicze (wsparcie sprzedaży, projektowanie, finanse i księgowość, kontroling).

Dzięki naszej pracy Klienci mają średnio o:

wykres
Nasz zespół to grupa doświadczonych ekspertów, ale przede wszystkim praktyków w dziedzinie Lean Management.  
sample-photo

Jarosław Sobkowiak / Prezes Zarządu

Jest współzałożycielem firmy. Członek Society of Manufacturing Engineers. Makler papierów wartościowych. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Realizował projekty doradcze dla funduszu venture capital – MCI Management S.A., był odpowiedzialny za pozyskanie finansowania i wprowadzenie spółki do publicznego obrotu. W HBC odpowiada za rozwój biznesu, a także bezpośrednio nadzoruje realizację projektów wdrożeniowych. Przeprowadził wiele projektów reorganizacyjnych i wdrożeniowych m.in. dla spółek działających w przemyśle maszynowym, remontowo-produkcyjnym, przemyśle lekkim, branży FMCG. Jego głównymi klientami są Tarczyński S.A., Grupa Kopex oraz Bumar S.A. Ponadto współpracował jako tłumacz i redaktor naukowy z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press.

Sebastian Kochaniec / Wiceprezes Zarządu

Jest współzałożycielem firmy. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, a także Thames Valley University w Londynie, gdzie zdobył tytuł MBA. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie (Member of Citigroup). Jest specjalistą w zakresie zarządzania finansami. W HBC odpowiada za realizację zadań operacyjnych. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w reorganizacji i wdrożeniach m.in. dla spółek działających w branży logistyki kolejowej, FMCG, przemyśle maszynowym w zakładach remontowo-produkcyjnych. W ramach współpracy z jednym z klientów w latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego głównymi Klientami byli m.in. MW Trade S.A., Grupa CTL oraz Archicom.

Łukasz Marzec / Partner

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzanie produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada także tytuł MBA, który uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego. Pracował w koncernach motoryzacyjnych. Był odpowiedzialny za zarządzanie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistycznych. W BDO HBC BI odpowiada za projekty reorganizacyjne w oparciu o metodologię Lean Manufacturing spółek z sektora maszynowego, budowlanego, produkcyjnego oraz przemysłu lekkiego. Odpowiada także za procesy reorganizacyjne. Pełnił funkcje kierownicze w firmach klientów.

MG_6946scalone_03Karol Kalnik/Trener wewnętrzny

Absolwent Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu, na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w ramach specjalizacji – zarządzania jakością i technologią produkcji. Zdobywał doświadczenie pracując przez 10 lat w branży motoryzacyjnej, na stanowiskach dozoru obszarów produkcyjnych, trenera i koordynatora kluczowych zagadnień systemu GM GMS (Globalnego systemu produkcji General Motors – opartego na filozofii Lean Manufacturing). Specjalista z zakresu zarządzania jakością, pracy standaryzowanej oraz systemów ciągłego doskonalenia. Obecnie realizuje projekty wdrożeniowe jako: konsultant, trener wewnętrzny i wykładowca – narzędzi systemu Lean Manufacturing, na kursach i warsztatach tematycznych.

Wojecieh Chmielewski_małeWojciech Chmielewski/Konsultant

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska i nauki polityczne), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu Strasbourg III (Polityki Publiczne w Europie). Specjalizuje się w sprzedaży i restrukturyzacji spółek. W latach w latach 2012 – 2015 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał za pozyskanie inwestorów dla ponad 120 spółek Skarbu Państwa w ramach prowadzonych projektów prywatyzacyjnych (wartość transakcji ponad 3,2 mld zł). Posiada wieloletnie doświadczenie w organach największych grup kapitałowych z portfela Skarbu Państwa, sprawował m.in. funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (2012-2015) i ENEA SA (2009-2015). Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiadał w 2015 r. m.in. za nadzór nad takimi podmiotami jak LOT SA, Polski Holding Nieruchomości SA, Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

phpThumb_generated_thumbnailpng (9)Piotr Żarnowiecki/Specjalista Lean

Absolwent Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii "Lean Lidera" przy Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Inżynier ze specjalizacją mechaniki i budowy maszyn, a także specjalista w zakresie spawalnictwa. W spółce BDO HBC BI odpowiada za zarządzanie wybranymi projektami wdrożeniowymi. Większość projektów realizował dla spółek z przemysłu lekkiego, ale też w innych obszarach. Pełnił funkcje kierownicze w firmach Klientów.

phpThumb_generated_thumbnailpng (5)Adam Stopiński/Specjalista Lean

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na AGH w Krakowie. Dodatkowo ukończył kursy optymalizacji procesów oraz doskonalenia jakości wg Lean Six Sigma. Pracował także w przemyśle ciężkim oraz samochodowym. W BDO HBC BI jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów poprawy i wzrostu efektywności linii produkcyjnych. Prowadził wiele projektów, których efektem była redukcja zidentyfikowanych strat.

HBC_Piotr Kenar_02Piotr Kenar/Specjalista Lean

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynier Produkcji. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem na specjalizacji Logistyka produkcji, nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Specjalizujący się w zarządzaniu logistycznym oraz systemach planowania. W ramach zadań wdrożeniowych odpowiedzialny za optymalizację przepływu materiałowego oraz systemów planowania, realizację szkoleń oraz audytów operacyjnych.

Adam BarańskiAdam Barański/Specjalista Lean

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Handlu Zagranicznego. Od 2006 roku związany z branżą samochodową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, kontroli produkcji oraz lean manufacturing. W BDO HBC BI od 2016 roku.

Łukasz Seifert_smallŁukasz Seifert/Specjalista Lean

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Doświadczenie zdobywał w branży elektronicznej przy procesach montażu podzespołów elektronicznych, gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie procesem produkcyjnym oraz utrzymanie parku maszynowego. Odpowiedzialny za przeprowadzenie obserwacji migawkowych oraz poprawę stanowisk pracy. W zespole BDO HBC BI od 2016 roku.

Cezary Koąkiewicz_koło_małeCezary Kołkiewicz/Ekspert w zakresie kontrolingu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Otrzymał tytuł MBA nadany przez Thames Valley University w Londynie oraz tytuł Regionalberater nadany przez Europaisches Institut fur postgraduale Bildung an der Technischen Universitat Dresden. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych.Pracował wiele lat w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym. Od ponad 10 lat zajmuje się problematyką kontroli finansowej i rachunkowości zarządczej. W BDO HBC BI realizował zadania m.in. w notowanych na GPW w Warszawie spółkach z branży budowlanej.

3Anna Chojnacka-Komorowska/Ekspert w dziedzinie rachunkowości zarządczej

Doktor ekonomii z zakresu organizacji rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, ponadto także pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki o specjalizacji rachunkowość i auditing. W trakcie pracy zawodowej pracowała m.in. dla korporacji międzynarodowych z sektora spożywczego. Od 2004 związana z BDO HBC BI. Współpracowała przy realizacji projektów w przemyśle remontowo-produkcyjnym, maszynowym oraz na rzecz spółek z branży usługowych i FMCG.

phpThumb_generated_thumbnailpng (7)Michał Hnatiuk/Ekspert w dziedzinie rachunkowości zarządczej

Absolwent Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) oraz PRM (Professional Risk Manager). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym w szczególności ryzykiem finansowym. Jest specjalistą w zakresie rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Uczestniczył w realizacji kilku projektów wdrożeniowych dla spółek w przemyśle lekkim, maszynowym oraz z branży FMCG.

phpThumb_generated_thumbnailpng (6)Radomir Reszke/Ekspert w zakresie zarządzania HR

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Makler papierów wartościowych. Konsultant, audytor, menedżer i trener w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pracował jako menedżer HR w firmie będącej liderem sektora usług zarządzania personelem. Współtwórca organizacyjnej i prawnej strony biznesu oraz procedur jednego z wiodących w kraju dostawców usług HR. W BDO HBC BI jest odpowiedzialny za restrukturyzacje organizacyjne, zarządzanie zmianą, audyty personalne i wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

phpThumb_generated_thumbnailpng (6)Ewelina Kokoszka/Asystentka lean manufacturing

Absolwentka Politechniki Opolskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki o specjalizacji innowacje. Bezcenne doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, kiedy to uczestniczyła w międzynarodowej wymianie na Istanbul Şehir University. Zakres odpowiedzialności obejmuje prowadzenie obserwacji migawkowych oraz działań marketingowych. W zespole BDO HBC BI od 2017 roku.