Quick Response Manufacturing

to strategia ukierunkowana na skracanie czasu przejścia (lead time) od momentu złożenia zamówienia, aż po dostarczenie wyrobu gotowego klientom. Jest rozwinięciem podejścia Lean Manufacturing skupiającym się na dwóch aspektach. Zewnętrznym ukierunkowanym na projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów zgodnie z oczekiwaniami odbiorców oraz wewnętrznym skupiającym się na strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, systemach wytwarzania, planowaniu wykorzystania zasobów produkcyjnych, polityce zakupów i innych.

sea container warehouse and truck

Dzięki czemu umożliwia skrócenie czas realizacji wszystkich działań wzdłuż całego strumienia wartości. QRM to metodyka obejmująca wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa i opierająca się na czterech głównych filarach:

  • Potędze czasu.
  • Strukturze organizacyjnej (jednostki QRM).
  • Dynamice systemu.
  • Kompleksowości.

Quick Response Manufacturing przenosi „ciężar” z optymalizacji kosztów produkcji na czas realizacji zadań, czyli zmienia orders winner przedsiębiorstwa z cenny na czas realizacji zamówienia klienta. Strategia QRM odpowiada aktualnym oczekiwaniom klientów. Współcześnie aby spełnić wymagania klientów niezbędna okazuje się produkcja wieloasortymentowa, realizowana w małych partiach produkcyjnych, a powyższe wymagania spełnia metodyka Quick Response Manufacturing.

Literatura uzupełniająca:

  • Suri R. Zyskaj na czasie. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną, wdrażając Quick Response Manufactruring. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes, 2013.

Zobacz także: