REFERENCJE

sunreeflogo

Sunreef

Współpraca w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych podnoszących efektywność procesów operacyjnych, zarządzanie finansami oraz współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej  


Axopar-Boats-Logo

Axopar

Przeprowadzenie audytu procesowego oraz szkolenie z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw


Interpaking_logo

Interparking

Kolejna referencja tym razem będąca efektem zakończonego projektu w spółce Interparking. Zlecenie dotyczyło przeprowadzenia prac w zakresie standaryzacji operacji oraz raportowania operacyjnego.


image description

Selena

Początek roku przyniósł zakończenie kolejnego projektu, po którego realizacji otrzymaliśmy niezwykle cenną (jak każda) referencję od spółki Selena.


Interpaking_logo

Interparking

Audyt procesowy dotyczący badania podstawowego procesu operacyjnego wraz opracowaniem propozycji zmian.


Idea Bank_logo

Idea Bank

Audyt dotyczący efektywności realizowanych procesów w wybranych departamentach banku.  


animex_logo

Animex

Współpraca z Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych.


Track Tec_logo_strona

Track Tec

Projekt z zakresu przygotowania i wdrożenia narzędzi umożliwiających rozliczanie kontrolingowe zadań realizowanych przez spółkę.  


Logo_TaxCare_917X305

Tax Care

W okresie od 2 listopada do 5 grudnia 2016 roku współpracowaliśmy ze spółką Tax Care w zakresie przeprowadzenia audytu procesowego w dwóch jednostkach organizacyjnych – centrach księgowych.


sunreeflogo-1

Sunreef Yachts

Poprawa efektywności działań spółki przy pracach produkcyjnych, uwzględniając jednocześnie planowany wzrost liczby jednostek budowlanych.


Ropczyce_logo-2

Ropczyce S.A.

Realizacja wieloetapowego projektu obejmująca przede wszystkim analizy poszczególnych obszarów oraz opracowanie rozwiązań mających na celu przede wszystkim poprawę efektywności funkcjonowania organizacji.


NEAPCO

Neapco

Realizacja cyklu warsztatów optymalizacji strumienia wartości, których głównym celem było podniesienie kluczowych wskaźników efektywności spółki.


KGHM TFI_logo

KGHM TFI S.A.

Realizacja restrukturyzacji jednej ze spółek portfelowych – Warszawskiej Fabryki Platerów HEFRA S.A.


Interpaking_logo

Interpaking Polska

Na zlecenie spółki firma HBC przeprowadziła projekt, który dotyczył badania procesu operacyjnego.


tarczynski-logo

Tarczyński

Współpraca ze spółką Tarczyński polegała na realizacji projektu w trzech obszarach:


HBC_referencje_OCEANIC

Oceanic

Współpraca ze spółką OCEANIC polegała na przeprowadzeniu szkolenia „Total Productive Maintenance”


Roboczy

Badura

Współpraca z firmą Badura polegała na przeprowadzeniu audytu operacyjnego w zakładzie produkcyjnym w Wadowicach. 


Logo_referencja_FAM

FAM Pionki

Reorganizacja struktury organizacyjnej oraz realizowanych procesów.


Axtone

AXTONE

Współpraca w zakresie identyfikacji obszarów procesu produkcyjnego i wspomagających.


Roboczy

Paged Meble

Przeprowadzenie kompleksowego projektu wdrożeniowego w zakres opracowania i wdrożenia z zespołami zadaniowymi zmiany w obszarach produkcyjnych i planistycznym oraz w systemach zarządczych.


isd polska

ISD Polska

Audyt operacyjny w zakresie efektywności realizowanych procesów dotyczących zarówno procesu produkcyjnego, jak i działań wspomagających


SII_nowy KV

PAK – Kopalnia Węgla Brunatnego

Druga faza współpracy – projekt polegający na usystematyzowaniu i wystandaryzowaniu działań wybranych obszarów funkcjonalnych.


Roboczy

Paged Meble

Realizacja projektu wdrożeniowego obejmującego system zarządzania jakością na bazie TQM.


tarczynski-logo

Tarczyński

Przeprowadzenie projektu reorganizacyjnego w wybranych obszarach produkcyjnych, a także w zakresie planowania, wykorzystania i przepływu informacji o aktualnych stanach magazynowych.


protea

Protea

Tygodniowy audyt operacyjny zakładu produkcyjnego mający na celu przygotowanie do rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo naszego Klienta procesu wewnętrznego w zakresie wdrożenia rozwiązań Lean Manufacturing.


SII_nowy KV

PAK – Kopalnia Węgla Brunatnego

Projekt o charakterze interim management w zakresie restrukturyzacji wybranych obszarów lub projektów wewnętrznych, których celem było osiągnięcie wymiernych efektów finansowych. 


tarczynski-logo

Tarczyński

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizowanego wspólnie projektu wdrożeniowego w zakresie zmian organizacyjnych w systemie zarządzania jakością.


Roboczy-2

Oceanic

Prace spierające proces zmian w zakresie wzrostu elastyczności i efektywności maszyn produkcyjnych.


paged

Paged Meble

Realizacja audytu procesowego zakładów produkcyjnych w Jasienicy, Sędziszowie Małopolskim oraz Jarocinie.


Roboczy-3

FAM Pionki

Audyt operacyjny przedsiębiorstwa w celu przygotowania transakcji kapitałowej. Przygotowanie do przejęcia z uwzględnieniem analizy potencjału poprawy oraz ewentualnych efektów synergii.


Drukpak

KZP Druk – Pak

Prace szkoleniowe i wdrożeniowe obejmujące rozwiązania Lean Manufacturing w tym TPM, 5S, identyfikacje, ograniczanie i eliminację marnotrawstwa.


oknoplast

Oknoplast

Badanie operacyjne procesów produkcyjnych obejmujące analizę systemów zarządzania.


Roboczy-4

Druk Markuszewscy

Projekt wdrożeniowy oparty o rozwiązania z zakresu Lean Manufacturing. Efektem prac jest istotna poprawa działań operacyjnych w procesie produkcji mierzona wskaźnikiem wydajności.


Roboczy-5

ZK-REM

Projekt wdrożenia Systemu Budżetowania umożliwiający systematyczne pozyskiwanie i analizę informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji w firmie.


kopex

Kopex-Famago

Analiza obszaru produkcji oraz obszarów bezpośredniego wsparcia produkcji obejmujących proces sprzedaży, przygotowania zlecenia, wsparcia konstrukcyjnego, technologicznego, kontroli jakości i utrzymania ruchu.


Roboczy-5

ZK-REM

Badanie operacyjne procesów produkcyjnych oraz przygotowanie projektu systemu motywacyjnego.


vlassenroot

Vlassenroot Polska

Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Manufacturing, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości


Sefako

Sefako

Badanie operacyjne procesów przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing.


Roboczy-6

ZKS Bumar Łabędy

Kompleksowa współpraca obejmująca badanie operacyjne procesów, opracowanie etatyzacji, przygotowanie szczegółowych założeń programu zmian organizacyjnych w obszarze produkcji


vlassenroot

Vlassenroot Polska

Badanie operacyjne procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów produkcyjnych oraz analizy systemów zarządzania


Roboczy-7

Obrum

Badanie operacyjne procesów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji projektów badawczo-rozwojowych.


Roboczy-8

Warsaw Airport Services

Badanie operacyjne procesów przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing. Opracowanie wniosków i kierunków rozwiązań organizacyjnych pozwalających na poprawę efektywności i jakości realizowanych procesów.


Roboczy-8

WAS-KRK Airport Services

Przygotowanie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego szczegółowego badania operacyjnego procesów i systemów zarządzania.


get in holding

Getin Holding

Projekt z zakresu interim management. Zarządzanie finansami oraz wybranymi obszarami funkcjonalnymi w spółce publicznej będącej jednym z liderów branżowych oraz należącej do Grupy Kapitałowej „Getin Holding SA”.


Drukpak

KZP Druk – Pak

Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych bazujących na Lean Manufacturing, skutkujących m.in. poprawą planowania produkci oraz optymalizacją obiegu zlecenia produkcyjnego.


Roboczy-6

ZKS Bumar Łabędy

Kontynuacja wdrożenia rozwiązań Lean Manufacturing obejmująca narzędzia TQM, 5S, TPM. Kanban, Pracy Standaryzowanej, poziomowania planu, taktowania linii.


BSC drukarnia

BSC Drukarnia Opakowań

Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych oraz analiza systemów zarządzania przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing.


Drukpak

KZP Druk – Pak

Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących metodologii Lean Manufacturing.


Roboczy-6

ZKS Bumar Łabędy

Badanie operacyjne przedsiębiorstwa. Zdefiniowanie kierunków rozwiązań organizacyjnych pozwalających na poprawę efektywności


TAGOR

TAGOR S.A.

Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing.


Roboczy-6

ZKS Bumar Łabędy

Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych bazujących na Lean Manufacturing obejmujących w szczególności 5S, TPM, TQM, Kanban, elementy pracy standaryzowanej.


bakalland

Bakalland

Udział w procesie reorganizacji w obszarze Logistyki poprzez opracowanie rozwiązań operacyjnych w tym mapy procesów oraz propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Spółki.


ursus

Ursus

Badanie operacyjne i technologiczne procesów w obszarach produkcyjnych przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing


mantec

ManTec International

Wsparcie wdrożenia wybranych narzędzi Lean Manufacturing, w tym reorganizacja działów produkcyjnych oraz służb utrzymania ruchu. Projekt realizowany w ramach podwykonawstwa na rzecz międzynarodowej firmy doradczej ManTec.


bumar fablok

Bumar – Fablok

Uzyskanie wymiernych efektów poprzez optymalizację procesów oraz zwiększenie produktywności i jakości pracy, wdrażając rozwiązania oparte na metodologii Lean Manufacturing w tym elementy: 5S, TPM i TQM.


tarczynski-logo

Tarczyński

Analiza operacyjna – opracowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności działania w Pionie Produkcji oraz w Pionie Handlowym.


Roboczy-9

M.W. Trade

Przygotowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą. W wyniku zrealizowanego projektu usystematyzowano aktywności sprzedażowe tworząc spójny system dla każdej jednostki organizacyjnej Działu Sprzedaży.


mostostal energomontaz

Mostostal Energomontaż

Wdrożenie Systemu Informacji Zarządczej w ramach procesu fuzji trzech przedsiębiorstw.


TAGOR

TAGOR

Audyt przedsiębiorstwa obejmujący analizę realizowanego procesu produkcyjnego wraz z analizą systemu zarządzania.


CTL logistics

CTL Logistics

Wdrożenie systemu organizacji, planowania i raportowania pracy oraz osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych.


Fornetti

Fornetti – Wrocław

Wdrożenie systemów zarządzania w wybranych działach firmy, w tym bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem zakończone sprzedażą spółki Funduszowi Inwestycyjnemu.


CTL logistics

CTL Logistics

Opracowanie i wdrożenie wspólnie z Klientem rozwiązań dot. systemów zarządzania wybranymi jednostkami organizacyjnymi wraz z uzyskaniem przez przedsiębiorstwo wymiernych korzyści finansnowych.


Roboczy-10

PTK TABKOL

Poprawa efektywności funkcjonowania wybranych oddziałów produkcyjnych. Efektem końcowym było opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania oraz osiągnięcie zakładanych wymiernych efektów finansowych w wysokości 1 mln PLN.


TIM

TIM

Przeprowadzenie audytu operacyjnego ze wskazaniem istniejących rezerw oraz możliwości ich wykorzystania.


paola

Paola

Projekt w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemów zarządzania. Interim management zakończony konsolidacją spółki z jednym z liderów branżowych.


BECHCICKI

AB Bechcicki

Audyt przedsiębiorstwa obejmujący analizę realizowanych procesów oraz analizę systemów zarządzania wraz z badaniem kompetencji menedżerskich pracowników różnych szczebli zarządzania.


Archicom

Grupa Archicom

Zarządzanie finansami, w tym pozyskiwanie finansowania w wysokości 100 mln PLN, a także zarządzanie wybranymi obszarami funkcjonalnymi w Grupie.


ZPAS

ZPAS

Analiza, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Poprawa efektywności działania, w tym osiągnięcie wymiernych efektów finansowych, które wyniosły ponad 1mln PLN.


VINKON

VINKON

replique montre de luxe montre pas cher replica de relojes cartier Replica de relojes Rolex replique montre luxe breitling repliche orologi besten rolex replica uhren repliche orologi svizzeri replica relojes orologi replica italia replique montre hublot replica uhren europa fake uhren hublot replicas de relojes uhren fakes replica uhren breitling repliche orologi di lusso uhren fakes replique montre pas cher replique de montres de luxe replique montre replicas relojes de lujo uhren replica hublot replicas de relojes replicas watches replicas relojes tag heuer replica de relojes rolex replica...


sunreeflogo

Sunreef

Współpraca w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych podnoszących efektywność procesów operacyjnych, zarządzanie finansami oraz współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej  


Axopar-Boats-Logo

Axopar

Przeprowadzenie audytu procesowego oraz szkolenie z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw


Interpaking_logo

Interparking

Kolejna referencja tym razem będąca efektem zakończonego projektu w spółce Interparking. Zlecenie dotyczyło przeprowadzenia prac w zakresie standaryzacji operacji oraz raportowania operacyjnego.


image description

Selena

Początek roku przyniósł zakończenie kolejnego projektu, po którego realizacji otrzymaliśmy niezwykle cenną (jak każda) referencję od spółki Selena.


Interpaking_logo

Interparking

Audyt procesowy dotyczący badania podstawowego procesu operacyjnego wraz opracowaniem propozycji zmian.


Idea Bank_logo

Idea Bank

Audyt dotyczący efektywności realizowanych procesów w wybranych departamentach banku.  


animex_logo

Animex

Współpraca z Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych.


Track Tec_logo_strona

Track Tec

Projekt z zakresu przygotowania i wdrożenia narzędzi umożliwiających rozliczanie kontrolingowe zadań realizowanych przez spółkę.  


Logo_TaxCare_917X305

Tax Care

W okresie od 2 listopada do 5 grudnia 2016 roku współpracowaliśmy ze spółką Tax Care w zakresie przeprowadzenia audytu procesowego w dwóch jednostkach organizacyjnych – centrach księgowych.


sunreeflogo-1

Sunreef Yachts

Poprawa efektywności działań spółki przy pracach produkcyjnych, uwzględniając jednocześnie planowany wzrost liczby jednostek budowlanych.


Ropczyce_logo-2

Ropczyce S.A.

Realizacja wieloetapowego projektu obejmująca przede wszystkim analizy poszczególnych obszarów oraz opracowanie rozwiązań mających na celu przede wszystkim poprawę efektywności funkcjonowania organizacji.


NEAPCO

Neapco

Realizacja cyklu warsztatów optymalizacji strumienia wartości, których głównym celem było podniesienie kluczowych wskaźników efektywności spółki.


KGHM TFI_logo

KGHM TFI S.A.

Realizacja restrukturyzacji jednej ze spółek portfelowych – Warszawskiej Fabryki Platerów HEFRA S.A.


Interpaking_logo

Interpaking Polska

Na zlecenie spółki firma HBC przeprowadziła projekt, który dotyczył badania procesu operacyjnego.


tarczynski-logo

Tarczyński

Współpraca ze spółką Tarczyński polegała na realizacji projektu w trzech obszarach:


HBC_referencje_OCEANIC

Oceanic

Współpraca ze spółką OCEANIC polegała na przeprowadzeniu szkolenia „Total Productive Maintenance”


Roboczy

Badura

Współpraca z firmą Badura polegała na przeprowadzeniu audytu operacyjnego w zakładzie produkcyjnym w Wadowicach. 


Logo_referencja_FAM

FAM Pionki

Reorganizacja struktury organizacyjnej oraz realizowanych procesów.


Axtone

AXTONE

Współpraca w zakresie identyfikacji obszarów procesu produkcyjnego i wspomagających.


Roboczy

Paged Meble

Przeprowadzenie kompleksowego projektu wdrożeniowego w zakres opracowania i wdrożenia z zespołami zadaniowymi zmiany w obszarach produkcyjnych i planistycznym oraz w systemach zarządczych.


isd polska

ISD Polska

Audyt operacyjny w zakresie efektywności realizowanych procesów dotyczących zarówno procesu produkcyjnego, jak i działań wspomagających


SII_nowy KV

PAK – Kopalnia Węgla Brunatnego

Druga faza współpracy – projekt polegający na usystematyzowaniu i wystandaryzowaniu działań wybranych obszarów funkcjonalnych.


Roboczy

Paged Meble

Realizacja projektu wdrożeniowego obejmującego system zarządzania jakością na bazie TQM.


tarczynski-logo

Tarczyński

Przeprowadzenie projektu reorganizacyjnego w wybranych obszarach produkcyjnych, a także w zakresie planowania, wykorzystania i przepływu informacji o aktualnych stanach magazynowych.


protea

Protea

Tygodniowy audyt operacyjny zakładu produkcyjnego mający na celu przygotowanie do rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo naszego Klienta procesu wewnętrznego w zakresie wdrożenia rozwiązań Lean Manufacturing.


SII_nowy KV

PAK – Kopalnia Węgla Brunatnego

Projekt o charakterze interim management w zakresie restrukturyzacji wybranych obszarów lub projektów wewnętrznych, których celem było osiągnięcie wymiernych efektów finansowych. 


tarczynski-logo

Tarczyński

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizowanego wspólnie projektu wdrożeniowego w zakresie zmian organizacyjnych w systemie zarządzania jakością.


Roboczy-2

Oceanic

Prace spierające proces zmian w zakresie wzrostu elastyczności i efektywności maszyn produkcyjnych.


paged

Paged Meble

Realizacja audytu procesowego zakładów produkcyjnych w Jasienicy, Sędziszowie Małopolskim oraz Jarocinie.


Roboczy-3

FAM Pionki

Audyt operacyjny przedsiębiorstwa w celu przygotowania transakcji kapitałowej. Przygotowanie do przejęcia z uwzględnieniem analizy potencjału poprawy oraz ewentualnych efektów synergii.


Drukpak

KZP Druk – Pak

Prace szkoleniowe i wdrożeniowe obejmujące rozwiązania Lean Manufacturing w tym TPM, 5S, identyfikacje, ograniczanie i eliminację marnotrawstwa.


oknoplast

Oknoplast

Badanie operacyjne procesów produkcyjnych obejmujące analizę systemów zarządzania.


Roboczy-4

Druk Markuszewscy

Projekt wdrożeniowy oparty o rozwiązania z zakresu Lean Manufacturing. Efektem prac jest istotna poprawa działań operacyjnych w procesie produkcji mierzona wskaźnikiem wydajności.


Roboczy-5

ZK-REM

Projekt wdrożenia Systemu Budżetowania umożliwiający systematyczne pozyskiwanie i analizę informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji w firmie.


kopex

Kopex-Famago

Analiza obszaru produkcji oraz obszarów bezpośredniego wsparcia produkcji obejmujących proces sprzedaży, przygotowania zlecenia, wsparcia konstrukcyjnego, technologicznego, kontroli jakości i utrzymania ruchu.


Roboczy-5

ZK-REM

Badanie operacyjne procesów produkcyjnych oraz przygotowanie projektu systemu motywacyjnego.


vlassenroot

Vlassenroot Polska

Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Manufacturing, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości


Sefako

Sefako

Badanie operacyjne procesów przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing.


Roboczy-6

ZKS Bumar Łabędy

Kompleksowa współpraca obejmująca badanie operacyjne procesów, opracowanie etatyzacji, przygotowanie szczegółowych założeń programu zmian organizacyjnych w obszarze produkcji


vlassenroot

Vlassenroot Polska

Badanie operacyjne procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów produkcyjnych oraz analizy systemów zarządzania


Roboczy-7

Obrum

Badanie operacyjne procesów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji projektów badawczo-rozwojowych.


Roboczy-8

Warsaw Airport Services

Badanie operacyjne procesów przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing. Opracowanie wniosków i kierunków rozwiązań organizacyjnych pozwalających na poprawę efektywności i jakości realizowanych procesów.


Roboczy-8

WAS-KRK Airport Services

Przygotowanie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego szczegółowego badania operacyjnego procesów i systemów zarządzania.


get in holding

Getin Holding

Projekt z zakresu interim management. Zarządzanie finansami oraz wybranymi obszarami funkcjonalnymi w spółce publicznej będącej jednym z liderów branżowych oraz należącej do Grupy Kapitałowej „Getin Holding SA”.


Drukpak

KZP Druk – Pak

Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych bazujących na Lean Manufacturing, skutkujących m.in. poprawą planowania produkci oraz optymalizacją obiegu zlecenia produkcyjnego.


Roboczy-6

ZKS Bumar Łabędy

Kontynuacja wdrożenia rozwiązań Lean Manufacturing obejmująca narzędzia TQM, 5S, TPM. Kanban, Pracy Standaryzowanej, poziomowania planu, taktowania linii.


BSC drukarnia

BSC Drukarnia Opakowań

Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych oraz analiza systemów zarządzania przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing.


Drukpak

KZP Druk – Pak

Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących metodologii Lean Manufacturing.


Roboczy-6

ZKS Bumar Łabędy

Badanie operacyjne przedsiębiorstwa. Zdefiniowanie kierunków rozwiązań organizacyjnych pozwalających na poprawę efektywności


TAGOR

TAGOR S.A.

Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing.


Roboczy-6

ZKS Bumar Łabędy

Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych bazujących na Lean Manufacturing obejmujących w szczególności 5S, TPM, TQM, Kanban, elementy pracy standaryzowanej.


bakalland

Bakalland

Udział w procesie reorganizacji w obszarze Logistyki poprzez opracowanie rozwiązań operacyjnych w tym mapy procesów oraz propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Spółki.


ursus

Ursus

Badanie operacyjne i technologiczne procesów w obszarach produkcyjnych przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing


mantec

ManTec International

Wsparcie wdrożenia wybranych narzędzi Lean Manufacturing, w tym reorganizacja działów produkcyjnych oraz służb utrzymania ruchu. Projekt realizowany w ramach podwykonawstwa na rzecz międzynarodowej firmy doradczej ManTec.


bumar fablok

Bumar – Fablok

Uzyskanie wymiernych efektów poprzez optymalizację procesów oraz zwiększenie produktywności i jakości pracy, wdrażając rozwiązania oparte na metodologii Lean Manufacturing w tym elementy: 5S, TPM i TQM.


tarczynski-logo

Tarczyński

Analiza operacyjna – opracowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności działania w Pionie Produkcji oraz w Pionie Handlowym.


Roboczy-9

M.W. Trade

Przygotowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą. W wyniku zrealizowanego projektu usystematyzowano aktywności sprzedażowe tworząc spójny system dla każdej jednostki organizacyjnej Działu Sprzedaży.


mostostal energomontaz

Mostostal Energomontaż

Wdrożenie Systemu Informacji Zarządczej w ramach procesu fuzji trzech przedsiębiorstw.


TAGOR

TAGOR

Audyt przedsiębiorstwa obejmujący analizę realizowanego procesu produkcyjnego wraz z analizą systemu zarządzania.


CTL logistics

CTL Logistics

Wdrożenie systemu organizacji, planowania i raportowania pracy oraz osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych.


Fornetti

Fornetti – Wrocław

Wdrożenie systemów zarządzania w wybranych działach firmy, w tym bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem zakończone sprzedażą spółki Funduszowi Inwestycyjnemu.


CTL logistics

CTL Logistics

Opracowanie i wdrożenie wspólnie z Klientem rozwiązań dot. systemów zarządzania wybranymi jednostkami organizacyjnymi wraz z uzyskaniem przez przedsiębiorstwo wymiernych korzyści finansnowych.


Roboczy-10

PTK TABKOL

Poprawa efektywności funkcjonowania wybranych oddziałów produkcyjnych. Efektem końcowym było opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania oraz osiągnięcie zakładanych wymiernych efektów finansowych w wysokości 1 mln PLN.


TIM

TIM

Przeprowadzenie audytu operacyjnego ze wskazaniem istniejących rezerw oraz możliwości ich wykorzystania.


paola

Paola

Projekt w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemów zarządzania. Interim management zakończony konsolidacją spółki z jednym z liderów branżowych.


BECHCICKI

AB Bechcicki

Audyt przedsiębiorstwa obejmujący analizę realizowanych procesów oraz analizę systemów zarządzania wraz z badaniem kompetencji menedżerskich pracowników różnych szczebli zarządzania.


Archicom

Grupa Archicom

Zarządzanie finansami, w tym pozyskiwanie finansowania w wysokości 100 mln PLN, a także zarządzanie wybranymi obszarami funkcjonalnymi w Grupie.


ZPAS

ZPAS

Analiza, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Poprawa efektywności działania, w tym osiągnięcie wymiernych efektów finansowych, które wyniosły ponad 1mln PLN.


VINKON

VINKON

replique montre de luxe montre pas cher replica de relojes cartier Replica de relojes Rolex replique montre luxe breitling repliche orologi besten rolex replica uhren repliche orologi svizzeri replica relojes orologi replica italia replique montre hublot replica uhren europa fake uhren hublot replicas de relojes uhren fakes replica uhren breitling repliche orologi di lusso uhren fakes replique montre pas cher replique de montres de luxe replique montre replicas relojes de lujo uhren replica hublot replicas de relojes replicas watches replicas relojes tag heuer replica de relojes rolex replica...