Restrukturyzacja

to pojęcie szerokie i wieloaspektowe. Nie istnieje precyzyjna definicja sytuacji w której przedsiębiorstwo wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji. Bazując jednak na doświadczeniu z projektów w naszej ocenie trafny jest opis przedstawiający restrukturyzacje jako celowy, zamknięty w czasie proces, którego celem jest zabezpieczenie przetrwania przedsiębiorstwa w krótkim terminie oraz poprawy jego konkurencyjności na rynku (M.Blatz, S.Haghani – Corporate Restructuring).

industrial building interior

Najczęściej przyczyną restrukturyzacji jest zła sytuacja finansowa, która – w najbardziej skrajnym scenariuszu – powoduje ryzyko upadłości a przeważnie wyniki finansowe są znacznie gorsze od oczekiwań. Firmy wykazują objawy upadku zwykle na długo przed pojawieniem się kryzysu. Podstawowe cele restrukturyzacji to:

  • zatrzymanie a następnie odwrócenie niekorzystnych tendencji,
  • ograniczanie kosztów, osiągnięcie dodatnich przepływów finansowych, poprawy efektywności i następnie zyskowności,
  • odbudowanie zaufania interesariuszy
  • w dłuższej perspektywie zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Literatura uzupełniająca:

  • S. Slater, D.Lovett  „Restrukturyzacja firmy”, WIGPress Warszawa, 1999
  • A. Bitkowska (red.), „Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa”, Difin, Warszawa, 2010
  • R. Borowiecki (red.), „Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Kraków, 2014
  • J. Grynchyshyn, „Restrukturyzacja jako narzędzie zarządzania antykryzysowego przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe”,  Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach nr 106, 2015

Zobacz także: