Total Quality Management (TQM)

TQM (ang. Total Quality Management, tłumaczone na język polski jako: kompleksowe zarządzanie jakością, lub inaczej totalne zarządzanie jakością) – nowoczesne podejście do zarządzania, w którym zintegrowanie celów przedsiębiorstwa z celami jego klientów stanowi wartość nadrzędną. Realizacja celów przebiega przy pełnym zaangażowaniu kadry kierowniczej  oraz pracowników wszystkich poziomów organizacji. Kluczowym celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji. Zgodnie z koncepcją TQM zakłada się, że wszystkie typy działalności firmy, realizowane są z uwzględnieniem  zasad jakości wbudowywanej i doskonalonej na każdym etapie procesu realizacji.

Oil gas refinery with reflection, factory, petrochemical plant

Filozofia TQM opiera się na pięciu podstawowych zasadach:

 • Zaangażowanie kierownictwa
 • Koncentracja na kliencie
 • Koncentracja na faktach
 • Nieustanne doskonalenie
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników

Najbardziej znani prekursorzy:

 • Walter Shewhart
 • William Edwards Deming
 • Kaoru Ishikawa
 • Joseph Juran
 • Philip Crosby
 • Genichi Taguchi

Literatura uzupełniająca:

 • Steinbeck H. H., „Total Quality Managment. Komleksowe zarządzanie jakością”, Agencja Wydawnicza Placet
 • Tsutsumi  S., „Rzetelny TQM jako podstawa rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa. Problemy Jakości”
 • Kłos Z., „Kulturowe aspekty TQM. Problemy Jakości”
 • Hamrol A., „Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka”, PWN
 • Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., „Podstawy zarządzania jakością”, PWN

Zobacz także: