Wprowadzenie do lean manufactirung

System „Lean Manufacturing” umożliwia redukcję kosztów przy jednoczesnym wzroście przepustowości procesu produkcyjnego. Dzięki LEAN istnieje możliwość, aby robić coraz więcej wykorzystując coraz mniej – ludzkiego wysiłku, mniej urządzeń, mniej czasu i mniej miejsca – i jednocześnie zbliżać się do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie klientom dokładnie tego, czego chcą.

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżenie kluczowych założeń funkcjonowania systemu. Rozpoczynamy od omówienia historii i warunków powstania jego fundamentalnych założeń. W dalszej części szkolenia prezentowane są kluczowe pojęcia i narzędzia systemowe. Szkolenie prowadzone jest w sposób umożliwiający uczestnikom poznanie przykładowego modelu ich funkcjonowania oraz potencjału uzyskanych korzyści.

Tematyka szkolenia zawiera omówienie:

 • Pojęć MUDA, MURI, MURA
 • Zasad identyfikacji siedmiu podstawowych strat procesowych
 • Cyklu PDCA
 • Metody 5S
 • Zarządzania wizualnego
 • Pracy standaryzowanej
 • Metody SMED
 • Podstawowych zasad TQM
 • JIT i system ssący
 • KAIZEN
 • TPM

Planowany czas trwania szkolenia:

3 godziny zegarowe

GRA PIWNA

Symulacja zwana „Grą Piwną” powstała jako część projektu badawczego J. Forrestera, badającego dynamikę procesów produkcyjnych i systemów dystrybucji (w latach 1959-1962). Została dopracowana i rozpowszechniona w Szkole Zarządzania im. Sloana w Massachusetts Institute of Technology. Wykorzystywana jest do dnia dzisiejszego w programach szkoleń menażerskich.

Jest to symulacja przepływu zamówień i towarów między poszczególnymi pozycjami rynkowymi – browarem, dystrybutorem, hurtownią i detalistą. Gra opierając się na symulacji zarządzania łańcuchem dostaw i czytelnie prezentuje, jak brak komunikacji, współpracy i przepływu informacji wpływa na obniżenie efektywności całej organizacji. Rozgrywka jednoznacznie udowadnia jak duże znaczenie ma właściwe funkcjonowanie wszystkich tych elementów.
Symulacja umożliwia również przekonanie się, w sposób praktyczny, jak konsekwencje podejmowanych decyzji lokalnych mogą wpływać na destabilizację całego łańcucha produkcji lub dostaw. Szkolenie jest doskonałym wstępem do zaawansowanych szkoleń opierających się na teorii budowania i funkcjonowania złożonych systemów.

Cele szkolenia

 • Zrozumienie podstawowych problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw/produkcji,
 • Rozwój myślenia systemowego (jak uniknąć typowych błędów),
 • Zrozumienie roli efektywnej komunikacji w łańcuchu dostaw,
 • Uświadomienie sobie mechanizmu powstawania efekt byczego bicza.
 • Optymalny czas dla realizacji szkolenia – biorąc pod uwagę cykl rozwoju wiedzy wewnątrz organizacji:
 • Przygotowanie pracowników do wprowadzenia zaawansowanych systemów zarządzania.
 • Szkolenie wyprzedzające, przed wprowadzeniem systemu PULL lub zaawansowanych systemów informatycznych, wspierających zarządzanie przepływem produkcji/dostaw
 • Faza początkowa cyklu szkoleń dedykowanych dla kadry kierowniczej lub grupy promocji systemu Lean.

Planowany czas trwania szkolenia 3,5-4 godzin zegarowych

CENA: 690 zł + 23% VAT – za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • certyfikat uczestnictwa

Zapisz się


Sylwetka prowadzącego:

Łukasz Marzec / Partner

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzanie produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada także tytuł MBA, który uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego. Pracował w koncernach motoryzacyjnych. Był odpowiedzialny za zarządzanie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistycznych.

W BDO HBC BI odpowiada za projekty reorganizacyjne w oparciu o metodologię Lean Manufacturing spółek z sektora maszynowego, budowlanego, produkcyjnego oraz przemysłu lekkiego. Odpowiada także za procesy reorganizacyjne. Pełnił funkcje kierownicze w firmach klientów.